Grietenijhuis, Beetsterzwaag

Hoofdstraat 17
9244 CL Beetsterzwaag