Reactie op advies Kunstraad

Het advies van de Kunstraad over het Peter de Grote Festival is onjuist, onredelijk en leidt tot catastrofale schade aan de klassieke muziekketen in Noord-Nederland.

 

Unieke keten in de klassieke muziek

Noord-Nederland heeft een unieke keten van instellingen in de klassieke muziek. Een groot en zeer goed beoordeeld rijksgesubsidieerd Noord Nederlands Orkest, een hoog gewaardeerd en internationaal zeer goed aangeschreven Prins Claus Conservatorium, instellingen als het Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival, het Sounds of Music Festival, het Luthers Bach Ensemble, het Noord Nederlands Kamerorkest en tot slot een aansprekende programmering in concertzalen en kleine locaties. In die keten versterken de instellingen elkaar. De Kunstraad tast praktisch de gehele keten aan, met grote gevaren voor het klassieke muziekleven; na het vertrek van het Frysk Orkest uit Leeuwarden is daar de klassieke muziek nagenoeg verdwenen.

Wanneer gemeente en provincie dit advies volgen, ontstaat een fatale kettingreactie. Het zal dan straks in de zomer stil zijn in de kerkjes, zalen en andere podia in Groningen, muzikaal talent wordt in de steek gelaten en het Prins Claus Conservatorium en het NNO raken in een gevaarlijk isolement. Men berokkent kortom enorme schade aan de keten.

 

Veel complimenten

De Kunstraad strooit kwistig met complimenten over het Peter de Grote Festival; het festival heeft een stabiele positie verworven in de klassieke muziekketen, er wordt samengewerkt met jong muzikaal talent en met grote namen, en dat allemaal ook nog op mooie locaties in Groningen.

De Kunstraad is positief over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, het vakmanschap van de musici en de authentieke opzet. De bedrijfsvoering wordt als degelijk beoordeeld. De financiering (een begroting van vier ton) wekt vertrouwen vanwege de vele sponsoren en fondsen. De kosten van het festival zijn weliswaar hoog, maar de Kunstraad vindt dat de activiteiten op het vlak van talentontwikkeling die kosten rechtvaardigen.

 

Afwijzing

Toch komt de Kunstraad tot een negatief advies. De ingediende plannen zouden geen blijk geven van ontwikkeling of vernieuwing en de Kunstraad mist reflectie in het kader van de Governance Code.

 

Inhoudelijke ontwikkeling

Inderdaad, de klassieke muziekmarkt verandert. Wie de afgelopen jaren het festival heeft gevolgd, heeft ook kunnen zien en horen dat het festival inhoudelijk aan het vernieuwen is. Het festival zoekt een afgewogen balans tussen vernieuwing én een blijvende aantrekkelijkheid voor het publiek. Het is uiteraard niet mogelijk om voor vier jaren een programmering aan te geven omdat de actualiteit vaak bepalend is voor de thematische keuzes. Jaarlijks worden in het programma veelvuldig bijzondere uitstapjes gemaakt: een paar concerten met slagwerk die alleen hedendaags repertoire uitvoeren, een speciaal voor het festival gecomponeerde opera, een Groningse opera over het leven van Hendrik Werkman, cross-overconcerten waarbij de samenhang van muziek en taal, film, beeldende kunst, theater wordt ontdekt, hedendaagse muziek of vroeg repertoire uitgevoerd op historische instrumenten. Jonge aanstormende talenten worden in de gelegenheid gesteld vernieuwende concepten te presenteren. In een uniek ontwikkeld programma voor de zorg: PdG cares! spelen hiervoor speciaal  opgeleide jonge musici voor ernstig zieke patiënten in het UMCG waarmee het festival maatschappelijke betrokkenheid toont. Inhoudelijke ontwikkeling is er dus in overvloed!

Het festival zou volgens de Kunstraad te weinig een nieuw, jonger publiek aanspreken. Daar geeft de Kunstraad blijk van een ernstige blikvernauwing. Men gooit met de eenzijdige focus op een jonger publiek het kind met het badwater weg. Het festival richt zich wel degelijk op een jonger publiek. Maar tegelijkertijd is het grootste deel van onze bezoekers wat ouder. Dat komt omdat de meeste mensen op wat latere leeftijd met klassieke muziek in aanraking komen. Een voorlopig steeds verder vergrijzende bevolking zal dus voor een potentieel steeds groter publiek zorgen.

Wij vragen ons dan ook af op basis van welke overweging de Kunstraad tot dit onjuiste oordeel is gekomen.

 

Governance Code

De gemeente en provincie Groningen hebben de Kunstraad gevraagd te adviseren over de bedrijfsvoering; men wil weten of er sprake is van een solide bedrijfsvoering. De Kunstraad geeft daarop expliciet aan dat de bedrijfsvoering als degelijk wordt beoordeeld.

Het is volstrekt onduidelijk waarom de Kunstraad vervolgens een formele toetsing op belangverstrengeling wenst. Ja, het organiseren van vijftig concerten op locatie in stad en provincie vraagt een grote inzet van vrijwilligers, medewerkers en management van het Prins Claus Conservatorium. Die uren overtreffen de inzet die in rekening wordt gebracht en dat kan eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. Het beschikbaar stellen van instrumenten (vleugels!) beperkt de kostbare  huur van die instrumenten bij commerciële partijen. Wat is hier eigenlijk het probleem?

 

Bezoekersaantallen

De Kunstraad constateert afnemende bezoekersaantallen. De zomers van 2019 en 2018 waren zeer warm. Daardoor zijn inderdaad minder kaartjes aan de deur verkocht. De voorverkoop tot ongeveer een week voor aanvang van beide edities was gelijk aan die van voorgaande jaren. De afnemende aantallen zijn simpelweg te wijten aan de weersomstandigheden.

 

Strategische Doelen

Wie de Strategische Doelen die de Kunstraad hanteert erbij pakt, kan niet geloven dat de Kunstraad tot dit negatief advies komt. Immers:

  • Een sterke basis. De Kunstraad geeft aan dat die er is.
  • Samenleven met cultuur. Peter de Grote brengt programma’s die bijdragen aan het versterken van de leefkwaliteit in de provincie.
  • Overal cultuur. Het festival ontwikkelt een bruisend cultureel aanbod in stad en regio.
  • Ruim baan voor talent en vernieuwing. De Kunstraad complimenteert het festival hier voor.

 

Oproep aan de gemeente en provincie Groningen

Een advies is slechts een advies. De keuzes moeten gemaakt worden door de overheden. Stichting Peter de Grote Festival doet een beroep op deze overheden om dit onjuiste en onredelijke advies niet te volgen en te kiezen voor een krachtige en bloeiende sector klassieke muziek. Met daarbij de stevige en boeiende rol van het Peter de Grote Festival.

 

Deddo Houwen, voorzitter Stichting Peter de Grote Festival

Paul Komen, artistiek leider Peter de Grote Festival

 

Concertbrochure

Wilt u de concertfolder toegestuurd krijgen?

Jong talent gezocht

Ben je een getalenteerde violist, altviolist, cellist of pianist met een leeftijd tussen de 12 en 25 jaar?

Meld je dan nu aan voor de jaarlijkse Summer Academy van het Aurora Festival.

Contactgegevens

Aurora Festival
Meeuwerderweg 1
9724 EM Groningen

Harrie de Vries
Festivalcoördinator

050–5951306 
info@aurorafestival.nl  

KvK: 02061519

Summer Academy nieuwsbrief

Schrijf je in om het laatste nieuws te ontvangen van de Summer Academy.